BIM

Projektowanie i realizowanie dużych lub skomplikowanych obiektów budowlanych wymaga użycia wyrafinowanego oprogramowania służącego do koordynacji współpracy wszystkich branż oraz bezpośredniej wizualizacji specyficznych fragmentów konstrukcji. W firmie Bartels wykorzystujemy najnowsze oprogramowanie Autodesk Revit, które umożliwia modelowanie każdego obiektu budowlanego, umieszczenie w nim niezbędnych informacji odpowiednio dla każdej fazy projektu oraz wymianę danych z pozostałymi uczestnikami procesu projektowego.

Przepływ informacji pomiędzy różnymi stronami biorącymi udział w procesie projektowym jest dzięki temu znacznie ułatwiony, a wszystkie dane mogą być zebrane w jednym modelu. Z poziomu modelu możliwe jest generowanie przekrojów, elewacji oraz widoków detali projektowych, a tym samym, dzięki pracy z modelem trójwymiarowym, zredukowano ryzyko popełnienia błędu.

Oprogramowanie Autodesk Revit jest wspaniałym narzędziem pracy dla inżynierów i architektów.

Dzięki interfejsowi Revit API samodzielnie tworzymy dodatkowe narzędzia i funkcje ułatwiające i przyspieszające proces projektowy oraz jeszcze lepiej koordynujemy i kontrolujemy dane projektowe.