OBC 8, Gdańsk

Kolejny budynek biurowy w zespole Olivia Business Center w Gdańsku początkowo miał być 110m wysokości obiektem z 28 kondygnacjami nadziemnymi, jednak w trakcie procesu projektowego Inwestor podjął decyzję o ograniczeniu wysokości do 55m i 15 kondygnacji.

Zgodnie z tradycją każdy kolejny budynek w tym kompleksie jest bardziej nowoczesny pod względem architektury jak i wyposażenia technicznego, a jednocześnie nawiązuje do charakteru całego zamierzenia.

Biuro Bartels opracowało koncepcję, projekt budowlany konstrukcji (dla wariantu 110m oraz 55m wysokości) oraz projekt wykonawczy. Część podziemną wykonano jako konstrukcję żelbetową monolityczną. Dla części nadziemnej wybrano technologię prefabrykowanych elementów żelbetowych, której stateczność zapewnia monolityczny trzon komunikacyjno-techniczny.

InwestorOlivia Complex
ArchitektBJK Architekci
WykonawcaPekabex
ZakresProjekt budowlany, projekt wykonawczy
Powierzchnia38.000m2
Realizacja2017-2020