TB Truck & Service, Wolica

Holenderska firma TB jest jednym z największych dealerów samochodów ciężarowych DAF. W 2014r postanowiła znacząco rozbudować swój obiekt w Wolicy koło Warszawy.

Inwestycja przewidywała budowę nowego Centrum Napraw Powypadkowych z Okręgową Stacją Kontroli Pojazdów, suwnicą, ramą do prostowania nadwozi oraz jedną z największych w tym rejonie nowoczesną lakiernią samochodową. Przewidywała także przebudowę i rozbudowę istniejącego warsztatu oraz powierzchni socjalno-biurowych.

Dodatkowym wyzwaniem dla organizacji procesu projektowego i budowlanego była realizacja inwestycji w taki sposób, aby w minimalny sposób zakłócać normalne funkcjonowanie istniejącego zakładu.

Biuro Bartels na bezpośrednie zlecenie inwestora było odpowiedzialne za koncepcję, wielobranżowy projekt budowlany i przetargowy, organizację procesu przetargowego oraz pełniło funkcję inwestora zastępczego.

InwestorTB Nieruchomości
ArchitektFibat
Generalny wykonawcaRembor
Zakreskoncepcja, projekt wielobranżowy budowlany i przetargowy, inwestor zastępczy
Powierzchnia3.500m2
Realizacja2015-2018